Choose language:

Protuprovalna zaštita

Protuprovalna zaštita prozora i vrata

Protuprovalnoj zaštiti prozora i vrata, pridaje se premalo pažnje a ona je itekako bitna jer čuva vašu imovinu kao i vas i vašu obitelj. Posebno su važni prozori i vrata u prizemlju jer su lagano dostupi, te se ca. 80% provala vrši preko prizemlja, posebno dvorišnih prozora a manji dio preko balkona na prvom katu. Zbog toga se preporučuje prizemlje zaštititi bolje a prvi kat barem sa osnovnom zaštitom. Poznata je činjenica da provalnici ako u 2-3 min ne uspiju nasilno ući u objekat odlaze i svoju sreću probaju negdje drugdje gdje mogu ući i za 10-15 sekundi. Sigurno da sve ima svoju cijenu ali vaša sigurnost sigurno ima daleko veću vrijednost koju ne bi smijeli zanemariti.

Predstavit ćemo vam sve mogućnosti, klase, norme kao i najnovije europske standarde koji će vam pomoći da shvatite potrebe i osnove sigurnosne zaštite vašeg objekta.

KLASE PROTUPROVALNE ZAŠTITE ZA PROZORE I VRATA (DIN EN 1627 (1628) - 1630)

WK 1 (RC 1N) - nije sigurnosni - prema EF V 18054 (norme osiguravajućih društava)

 • ugradnja gljivičastih pritvarača i prihvatnika sa utorima na sva 4 ugla prozora 
 • ovo je niski stupanj otpornosti na provalu bez alata t.z. otporanost samo na tjelesnu težinu, te silinu ruku i nogu, bez upotrebe dodatnih alata. Ova zaštitse predlaže za elemente na prvom i drugom katu objekta gdje je vrlo teško upotrebiti tjelesnu ječinu i težinu.

2 3 4 1

WK 2 (RC 2) - sigurnosni prema EF V 18054 (norme osiguravajućih društava)

 • ugradnja gljivičastih pritvarača i prihvatnika sa utorimana na svim potrebnim mjestima, pojačano pričvršćivanje vijcima okova i profila
 • ugradnja sigurnosne kvake na zaključavanje sa zaštnim plehom protiv bušenja
 • ugradnja sigurnosnog stakla A3 (P4A) t.z lamistiranog stakla sa 4 - strukom folijom koje se vrlo teško može razbiti ili rezati.
 • obavezna ugradnja sigurnosne brave sa 3 točke zaključavanja kod ulaznih vratiju
 • pojačana ugradnja vijcima
 • ovaj stupanj zaštite je za dodatnu obranu od laganih alata napr. klješta odvrtač, keile i.t.d do 3 kN pritiska / pritvaraču, a moraju vremenski minimalno 3 min. pružiti protiprovalnu otpornost kod testiranja prema DIN EN 1627, za što je na objektu sigurno potrebno i više vremena. Ova zaštita se predlaže za prizemlja i podrumske prozore i najviše se ugrađuje na privatne kuće.

22 7

WK 3 (RC 3)
WK 3 ( RC 3) - (sigurnosni prema EF V 18054 kojega osiguravajuća društva priznaju)
- sve isto kao i kod WK 2 uz dodatne pritvarače i otpornijim staklom B 1 (P5A)
- ovaj stupanj zaštite je dodatna obrana na teže alaqte napr. poluge, podizne štange i.t.d. do 6 kN pritiska / pritvaraču te minimalno 5 min. pružati protiprovalni otpor. Ova klasa zaštite se predlaže za vrijednije privatne objekte kao i objekte sa većim rizikom provale napr. osamljene kuće za odmor i objekti na zaklonjenim(odvojenim) mjestima Elementi WK 2 i WK 3 se moraju sasvim uništiti, da bi provalnik mogao ući, za što mu je potrebno mnogo vremena, uz istovremeno stvaranje previše buke, što provalnici nevole i nakon prvog pokušaja odlaze tražiti neosigurane objekte.

 • WK 4 (RC 4) štiti od upotrebe, sjekire, čekića, accu bušilice do 10 min.
 • WK 5 (RC 5) štiti od upotrebe, bušilice, reznih, brusnih mašina do 15 min.
 • WK 6 (RC 6) štiti od upotrebe, jakih električnih mašina do 20 min.

Sa našim Pvc prozorskim sistemima možemo osigurati sve do WK 3 (RC 3) a sa aluminijskim Schueco i Feal sistemima i do WK 4 (RC 4)
Sigurno da vam nudimo i kontaktne uređaje koji se ugrađuju u elemente i javljaju položaj krila a koji se priključuju na alarm uređaje ili slično.