Choose language:

DRVO ALUMINIJ – Feal Zgon C

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Dubina okvira: 63 mm

 

Dubina krila: 81 mm

 

Mjera preklopa: 18 mm

 

Dubina ispune: 24 mm

 

Koristi se drvo po izboru

 

Izračun koeficijenta prolaza topline Uw - ZGON

 

Prema prEN 10077-2 dimenzije prozora su 1230x1480 mm

 

Uf=2,4[W/m2K]

 

*y=0,05 W/mK-za poliamidne distancere stakla

 

y=0,11 W/mK - za Al. distancere stakla